СЛИВЕН

Незабавно да бъдат демонтирани ретранслаторите на мобилни оператори, които са монтирани на териториите на учебни заведения, детски градини и ясли предлага общинската съветничка Мариета Петкова. Временно да се прекрати издаването на разрешения за монтиране на излъчвателите на енергия на ЕМП /ретранслатори/ на мобилни оператори в населените места на община Сливен, като забраната да важи до нормативното регламентиране на въпроса, пише още в предложението.
Кметът на общината трябва да изиска от мобилните оператори в срок от 30 дни от приемане на решението схема с монтираните ретранслатори, технически данни на вече монтираните антени с максималните мощности на излъчване, протокол от измерванията за вредностите. „При наличието на няколко съоръжения на различни мобилни оператори, да се изиска становище на РИОКОЗ за ненадвишаване аритметичната сума от плътностите на мощността на пределно допустимите нива на 1 кв. см. площ” – предлага Петкова.
Кметът трябва да издаде заповед за сформиране на експертна комисия от специалисти, граждани и общински съветници, която да прегледа документацията на вече поставените антени и в случаите на незаконосъобразно монтиране, както и когато ретранслаторите не отговарят на пределно допустимите нива на излъчване, те да бъдат демонтирани.
Предложението ще бъде разгледано на сесия на Общинския съвет на 23 април.