ПЛЕВЕН

С 3 651 души е намаляло населението на област Плевен през миналата година, това сочат данните на Териториалното статистическо бюро в града. Към края на 2008 год. населението на областта е 294 277 души. Преобладаващ отново е броят на жените – те са 51.3 на сто. От общините с най-голямо население е община Плевен – 139 121 души, а в самия град населението е 112 372 души. Най-малобройна пък е община Пордим.
Освен запазващата се тенденция в Плевенска област жените да са повече от мъжете, продължава и да нараства средната възраст на населението – т.е. продължава процеса на остаряване. Средната възраст на живеещите в Плевенска област през 2008 г. е 43,7 години, като за жените е 45,2 години, а за мъжете – 42,0 години. Намалява броят на хората в трудоспособна възраст, за сметка на увеличението на пенсионерите и на децата под 16 години. 65,4 от хората предпочитат и живеят в градовете, а останалите – в селата в областта.
Радостният факт са регистрираните в повече 225 живородени деца, което е в подкрепа на другата основна тенденция през последните години – увеличеното ниво на раждаемост. Тенденцията при детската смъртност в Плевенска област е към непрекъснато намаляване. Според данните от Териториалното статистическо бюро със 145 души по-малко са починалите през 2008 год. в сравнение с предходната 2007 год. Без да са посочени причините, данните сочат, че смъртността продължава да е по-висока при мъжете, в сравнение с тази при жените.
Други демографски процеси, по които специалистите събират и обобщават данни, са брачност и бракоразводност. С 80 по-малко са сключените в областта граждански бракове, за това пък са се увеличили с 62 бракоразводните дела. Причината за намаляване на регистрираните бракове е увеличаването на съжителствата без брак, допълват експертите.