ЛОВЕЧ

Информационна кампания за популяризиране на приемната грижа стартира в Ловеч, съобщи Огнян Христов, представител на Международна социална служба България. Целта на кампанията е да представи пред медиите и обществото какво е приемна грижа, какви хора могат да станат приемни родители, каква подкрепа получава семейството. Тя е под мотото “Дари обич” и се реализира в рамките на проект “Инициатива за реформа в грижата за децата” на сдружение “Знание”. Партньори са община Ловеч и Международната социална служба България. Организаторите се надяват чрез кампанията да се привлекат приемни семейства, в които да се настанят деца в нужда.
Приемната грижа е мярка за закрила и социална услуга. Тя дава възможност на децата, чийто родители не могат да се справят с отговорностите си поради заболяване, бедност, насилие, криза в семейството, да се отглеждат в семейна среда. Настаняването на деца в приемни семейства става, когато се установи, че детето е в риск. В приемно семейство могат да бъдат настанени и деца от институциите. Макар, че приемната грижа е законово регламентирана, досега  няма особен успех и основната причина е липсата на информираност, посочиха специалистите. Приемната грижа не означава осиновяване. Освен това трудът на приемните родители се заплаща.
В Ловеч тази услуга също има потенциал да се развие, защото в двата центъра от семеен тип и Дома за деца, лишени от родителска грижа, са настанени 45 деца.
Приемните родители ще преминат през специално обучение и ще могат да разчитат на Центъра за обществена подкрепа в Ловеч, каза социалният работник Галя Вълева. Според нея, основно правило при осъществяването на приемната грижа е да се търси родител за определено дете, а не дете за даден родител.
До момента в Община Ловеч няма семейство, което да е пожелало да бъде приемно. Има обаче хора, които вземат деца от домовете за почивните дни или празници.