ДОБРИЧ

Денонощни дежурства и непрекъснато наблюдение заради пожароопасния сезон въведе кметът на Добрич Детелина Николова. С нейна заповед органите на Първа Районна служба “Пожарна безопасност и спасяване” се задължават да засилят контрола с цел недопускане на пожари в селскостопански масиви. Определя се оперативен дежурен в Общинския съвет за сигурност и горещи телефони с номера 60-27-24 и 60-56-24.
Ръководствата на земеделските кооперации и частните стопани трябва да изготвят планове за пожарна безопасност около кампанията по прибирането на реколтата. Те трябва да определят отговорници по опазване на посевите, зърното и фуражите. Със заповедта се нарежда и извършването на качествен ремонт и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини.
Ръководствата на фирми и земеделски кооперации се задължават да предоставят наличната си техника при поискване от Пожарната. Налага се и проверка на електропроводите, пресичащи житни, горски и паркови масиви на територията на общината.
Трасетата на линиите и охранителните зони, пресичащи горски масиви, пък трябва да бъдат прочистени от храсти, изсъхнала трева и вършина.
Началниците на ЖП гарите “Север” и “Юг” ще проведат инструктаж на работниците и служителите с цел недопускане на пожари. Ще бъдат почистени ивиците покрай ж.п. линиите и пътищата от тревиста растителност.
Забранява се паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътните ивици.