ВРАЦА

Националната програма „Нови възможности за заетост” стартира и във Враца, съобщават от Дирекция бюро по труда. В нея могат да се включат работодатели регистрирани по действащото законодателство, които нямат публични задължения. В програмата се включват безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, освободени след 1 ноември 2008 год. от фирмите в резултат на икономическата криза.
 За всяко разкрито работно място, на което е назначено безработно лице до 6 месеца, се осигуряват средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение, осигуровки и други разходи. Като след субсидирания период работодателите са длъжни да осигурят заетост не по-малко от три месеца.