ЯМБОЛ

На различни места в Ямбол бяха разлепени обяви, известяващи провеждането на семинар от ислямистка организация, носеща името ЕВЕТ.
Обявата е от най-елементарен вид и представлява лист А4, обърнат на дължина, на който прави впечатление гръмкият лозунг „Да съберем всички искри в пламък”. Под него се упоменава за намерението на въпросната организацията да проведе семинар в град Ямбол под надслов „Ислямът като алтернатива при управление в икономическа криза”. Освен това, на обявлението са посочени регионален координатор, адрес и телефони за контакти.
При извършената проверка се оказа, че на дадения адрес се помещава сградата на НОИ в Ямбол и в частност кабинетът на човек, работещ в тази институцията. Полицията е разпитала служителя и е станало ясно, че той няма нищо общо с ислямистката организация и инициативите й. От НОИ подозират, че заради извършващите се ревизионни проверки в момента обявата е инсинуация с цел дискредитиране.