ПЛЕВЕН

10 000 лева е годишният бюджет на ловешкото женско дружество „Благодетел” за подпомагане на деца сираци и полусираци, съобщи Юлиана Близнакова, председател на организацията.
Дамите от дружеството са преценили, че с 3 000 лева ще бъдат подпомогнати сираци до 19-годишна възраст. Тези, които имат нужда от подкрепа, могат да кандидатстват за помощ до 21 април. Изискването е да посещават училище.
За подпомагане на студенти – редовно обучение за учебната 2009-10 година, дружеството е определило бюджет от 4 600 лева. Желаещите да кандидатстват за помощ могат да подадат молбите си до 15 септември тази година.
Учредена е и една годишна стипендия за учебната 2009-10 година с общ размер 2 400 лева. Кандидатите за нея трябва да са жители на Ловеч, да са сираци или полусираци, да са студенти редовно обучение и да имат много добър успех. Молбите за тази стипендия могат да се подават до 15 септември, каза председателят на дружеството Юлиана Близнакова.