КЮСТЕНДИЛ

Инвестиционно намерение за изграждането на логистичен център на предвидения преди време терен за завод за боклук в Мало село е постъпило в община Бобов дол, от испанска фирма. На този терен преди време имаше идея да бъде складиран софийският боклук. На сесия в четвъртък общинския съвет ще гласува принципно съгласие за работа по линия на публично-частното партньорство. Логистичният център ще бъде на терен от 100 дка.
“В Югозападна България няма изграден такъв център. Това ще бъде мини град или квартал с жилищни сгради, офиси, банки, складове и други. Ще съм доволна ако инвестицията се реализира, защото ще се създадат работни места и ще се подобри инфраструктурата в общината”, заяви кметът на Бобов дол Грети Алексова. В момента въпросният терен пустее.
От “Рила газ” има предложение за газифициране на Бобов дол, което също ще бъде разгледано на следващата сесия.