КЪРДЖАЛИ

На 15.04.2009 г. от 17.30 часа във фоайето на Регионален исторически музей – Кърджали ще бъде открита гостуваща фотоизложба „Кан Тервел – Свети крал Тривелий, дипломатът, светецът воин, спасителят на Европа”. Изложбата е съвместен проект на Фондация Българска Памет, Фондация  „Бъднини” и Националния исторически музей. Експозицията се състои от 20 цветни пана, включващи фотоси и текстов материал и има за цел да се възкреси спомена за един от най-значимите в средновековната история български владетели, най-често споменаван и адмириран в  произведенията на средновековните европейски автори за блестящите си победи над арабското нашествие  в началото на девети век. Старият континент го нарича Спасителят на Европа. От съчиненията на Цезар Бароний и Мавро Орбини Кан Тервел преминава в „История Славянобългарская” на Паисий, като първия български светец. Захари Зограф и художниците от Самоковската школа рисуват образа му в църквите на Троянския и Преображенския манастир, в Самоковски и Пернишки църкви. Западната църква го канонизира като Свети крал Тривелий. Изложбата акцентира на факта, че Тервел е бил християнин. В годините преди официалното покръстване на българският народ той получава титлата кесар, която се дава само на владетел християнин. Тервел –управлявал българската държава от 701 до 718 г., остава в историята като воин и като светец – ревностен християнин, приел монашеството след престола под името Теоктист. Фотоизложбата е синтезиран и атрактивен прочит на историческия принос и житието на един от безспорно най-великите български владетели.