ДОБРИЧ

Общинският съвет на  Добрич одобри проектодоговор за закупуване от община Добрич на 1158 обикновени поименни акции от „КЛЦ Трейд 2001” ЕООД за сумата от  580 хиляди лева. Акциите представляват 53.29 % от капитала на ПФК „Добруджа” АД.
За осигуряване на необходимите средства съветниците  приеха частична актуализация на Програмата за капиталови разходи. Предвидените  за израждане на футболно игрище с изкуствена настилка 400 000 лева  се пренасочиха за изкупуването на акциите, а общата сума за капиталови разходи се  завиши със 180 хил. лева. 
Предвижда се  Общината  да плати сумата от 580 хил. лева   в  7-дневен срок от датата на подписване на договора.  В същия срок   ще бъде   съставен и приемно-предавателен протокол, с който  ще  се  приеме документацията и касата на дружеството.
На днешната извънредна сесия на общинския съвет на Добрич беше одобрена комисия, която да извърши приемно-предавателните дейности. В нея  влизат представители на различните политически сили в местния парламент, двама общински служители и избраната за контрольор в дружеството Веселина Карамилева.
Проектодоговорът беше гласуван единодушно от общинските съветници на Добрич.
Нашите ангажименти са да защитим докрай интересите на общината, каза за Дарик радио кметът  Детелина Николова. Тя обяви, че на 29 април е насрочено Общо събрание на ПФК ”Добруджа”, а ден по-рано на редовна сесия на общинския съвет ще бъде разгледан проект за нов устав на дружеството.