ВРАЦА

9 фирми и други работодатели участваха в днешната Обща трудова борса във Враца. Тя е шестата поред от 14 планирани и се посети от над 200 човека търсещи работа. На нея фирми и организации обявиха 201 работни места които предлагат, а заинтересованите имаха възможност да осъществят пряк контакт с тях.  Представени бяха и 5 обучаващи институции.
В резултат на срещите беше осъществен директен подбор на 25 търсещи работа лица, а 11 човека подадоха заявления за участие в квалифицирано обучение. Мероприятието се организира от Агенцията по заетостта и Дирекция бюро по труда Враца.