ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Два нови философски труда пусна от печат Университетското издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. Първи том от “История на българската философия” /От палеобалкансктата митология до метафизиката на исихазма/ и Втори том от поредицата “Матафизика на исихазма” /Логосът на Третия Рим/ вече са при читателите. Автор на сборниците е преподавателя във Философския факултет на ВТУ доц. Евлоги Данков. Първият том от историята на философията ни е посветена първия почетен доктор на Алма матер академик Лихачов, “Метафизиката на исихазма” на първия декан на Философския факултет проф. Ради Радев, обясни доц. Данков. Според него корените на българската философия са в дълбоката древност, а доктрината Търновград- Трети Рим е още от времето на Калоян и унията сключена между него и Папа Инокентий ІІІ. Доц. Данков смята , че победителят на латините /б.р. на 14 април се навършват 804 г. от битката край Одрин/ и папата всъщност не са се надлъгвали за това дали Калоян получава кралска или императорска корона, а са били съюзници и главата на католическия свят е смятал, че именно българския владетел е можел да реализира освобождаването на Светите земи, а не рицарите от Четвъртия кръстоносен поход и за това не му се е разсърдил за пленяването и затварянето на Балдуин Фландърски в Търновград. За всичко това, чуйте повече от доц. Евлоги Данков в прикачения файл. Най- напред от кой древен народ произхождаме ние българите.