ЯМБОЛ

С два и половина  милиона лева повече са внесените данъци и осигуровки в НАП- Ямбол през първото тримесечие на 2009 година, в сравнение със същия период на миналата година. Близо 23 милиона и 700 хиляди лева са приходите в Териториалната дирекция, като близо 12 милиона от тях са постъпления към централния бюджет от данъци. Почти 12 милиона лева са внесените осигуровки, които са с милион и 740 хиляди лева повече от миналогодишните.
Най- голямото перо са приходите от данък обществено осигуряване- 7 милиона 660 хиляди лева. Към Националната здравно осигурителна каса са внесени  почти 3 милиона лева, над 1 милиона са постъпили от вноски но Допълнително задължително пенсионно осигуряване, каквото внасят родените след 1 януари 1960 година.
Постъпленията от Данък добавена стойност през трите месеца на 2009  възлизат на 3 милиона  697 хиляди лева. По корпоративно подоходно облагане внесените данъци са  3 милиона 508 хиляди лева. Над 11 и половина милиона лева са внесли наети по трудови правоотношения, както и еднолични търговци, упражняващи свободни професии, сключилите граждански договори и получили доходи от други дейности, регламентирани в Закона за данъците върху доходите на физически лица. Те са с 500 хиляди лева повече от постъпилите през тримесечието на 2008 година.