СМОЛЯН

Константийският епископ Антоний заклейми дейността на „Свидетелите на Йехова” в специално обръщение към жителите на Смолян. Повод за него стана акция на йеховистите, които с масирано раздаване и лепене на брошури и дипляни призовават местното население на среща на 9 април.
 
Според дядо Антоний, макар и регистрирана, „Свитетелите  на Йехова” е секта. „Тя проповядва гражданско неподчинение, отрича почитането не само на религиозните, но и исторически утвърдени светски празници на българите”, каза Константийският епископ.
Той заклейми йеховистите, че правят лъжливи предсказания, които обявяват за Божествени пророчества, както и за опитите им да предрекат датата, в която ще дойде края на света.