БЛАГОЕВГРАД

Регионалният съвет за развитие, Министерският съвет и Народното събрание да се ангажират със реалния старт на ЛОТ 1 и ЛОТ 2 за изграждането на автомагистрала ”Струма”, настояват от Областния съвет за развитие в Благоевград. Ще бъдат предприети всички необходими мерки трите институции да бъдат запознати   със забавянето на проектните документи и липсата на публична информация относно строежа на магистралата.
Още в началото на май областният управител Владимир Димитров в качеството си на председател на Областния съвет за развитие ще свика заседание на Регионалния съвет за развитие, за да бъдат информирани с проблема за автомагистрала „Струма” и администрациите на  областите София, Кюстендил и Перник. Там ще бъде разгледано и предложението на председателя на Търговско промишлената палата в Благоевград Ромео Шатев за създаване на постоянно действаща комисия от специалисти на регионално ниво, която да наблюдава реалния процес за изготвяне на документи и съблюдаването на срокове по проекта с оглед  неговото жизненоважно значение за развитието на региона, стана ясно още по време на днешното заседание на Областния съвет за развитие.
Като основен проблем в забавянето на процедурите по стартирането на строителството на автомагистрала „Струма” бе очертана  липсата на координация между отделните министерства – на транспорта, екологията и финансите.
Изграждането на автомагистрала „Струма” е важно както за Петрич и Сандански, така и за Банско и  Гоце Делчев, подчерта кметът на Банско Александър Краваров. Трябва да се каже ясно каква е переспективата за старта на строителството, без да се пречи на автомагистрала “Тракия” и обратното, както да се проучи проектната готовност, за да може ЕС да отпусне средствата, категоричен бе Краваров.
Депутатите Снежана Гроздилова, Марина Дикова и Борис Ячев от своя страна изразиха тревоги от неколкократното обявяване на срокове за старта на  строителството на автомагистрала „Струма”, което до момента не се случва. Те подкрепиха решението на Областния съвет за инициативата да получи конкретен отговор за причините, поради които се бави процедурата за строителни търгове.
Проектната готовност за това имат ЛОТ 1 и ЛОТ 2 на автомагистралата. Освен народните представители от Благоевградска област в заседанието на Областния съвет участваха и представители на Министерството на транспорта и на Камарата на българските строители.