ЯМБОЛ

За трима бизнесмени от Ямбол вече е поискано отнемане на  притежаваните от тях оръжия, съобщиха от Териториалната дирекция на НАП в Ямбол. Дирекцията започна съвместна акция с органите на МВР за отнемане на огнестрелното оръжие на данъчни длъжници. Данъчно-осигурителният процесуален кодекс предвижда възможността НАП да уведомява издателите на разрешителни или лицензи на граждани с неплатени данъци в големи размери. Според тази процедура службите „Контрол на огнестрелното оръжие” /КОС/ в областните дирекции на МВР след като бъдат информирани от НАП за големи длъжници, отнемат издадените разрешителни и изземват огнестрелните оръжия.
През 2008 година публичните изпълнители от отдел „Събиране” отнеха задграничните паспорти на 12 некоректни длъжници, за които бе поискано и отнемане на оръжието. Към момента с публични задължения над 5 хиляди лева  са 392 фирми в област  Ямбол. От началото на годината на некоректни длъжници са  изпратени 248 покани за доброволно изпълнение, образувани са 150 изпълнителни дела, издадени са над 130 постановления за налагане на обезпечителни мерки.