РУСЕ

Иманяри за пореден път посегнаха на археологически обект, съобщиха от историческия музей. Този път мишена на техните действия е селищната могила до с. Кошарна, която археолози от музея изследват вече втора година. В зоната на археологическото проучване търсачите на съкровища са разрушили част от профила на сондажа. Унищожен е участъкът с разкритото през сезон 2008 г. праисторическо жилище, за което се предполага, че е било двуетажно и е било дом на старейшината на селището и склад.
Поради изчерпване на бюджета разкопките през 2008 г. бяха преустановени с опция да бъдат продължени през сезон 2009 г. След констатираните посегателства силно ще бъде затруднено по-нататъшното й проучване и изследване на културните напластявания в този участък. Установени са също множество иманярски „набези“ и в други райони на землището на селото, за които е известно, че са археологически обекти от античната епоха.