ДОБРИЧ

580 000 лева ще брои община Добрич на фирмата “КЛЦ – Трейд 2001” ЕООД. С тях тя ще изкупи 1 158 броя поименни акции с право на глас, представляващи 53,29% от капитала на Професионален футболен клуб “Добруджа” АД, всяка една от които с номинална стойност по 1 000 лева.
Това реши на своето редовно заседание Общинският съвет на Добрич. Изкупуването на акциите има подкрепата на представители на всички политически групи в Местния парламент, дадена на извънредно заседание на Постоянната комисия „Спорт и младежки дейности” вчера. Вносител на докладната е председателят на Общински съвет Румен Иванов.
Търговското предложение на “КЛЦ – Трейд 2001” ЕООД – София, представлявано от Красимир Цонев, бе подадено в община Добрич на 26 март 2009 г. и е валидно 30 дни.
Договорът за учредяване на акционерното дружество ПФК “Добруджа” АД, което да развива футболния клуб “Добруджа”, с участието на община Добрич, изтича през 2010 година.