БЛАГОЕВГРАД

Переспективите за по-нататъшното развитие на Колежа по туризъм обсъдиха тази сутрин на среща областният управител на Благоевград Владимир Димитров, новоизбраният ректор проф. Васил Жечев и основателят на висшето училище проф. Николай Божков.
Тримата са преговаряли основно за възможностите колежът да се установи трайно в Благоевград, като за целта се осигури необходимия сграден фонд, за предпочитане държавна собственост.
Представителите на висшето училище са настояли пред Владимир Димитров да се учреди Областен съвет по туризъм под егидата на областния управител с участието на общините от региона, представители на университетските среди, частния туристически бизнес, неправителствени организации и университети.
Областният съвет по туризъм ще бъде изключително необходим и полезен, особено в условията на икономическата криза и в контекста на предстоящите промени в законодателството, които предвиждат райониране на България на туристически зони, заяви по време на срещата Владимир Димитров.
Според проф. Жечев и проф. Божков един такъв орган би защитил интересите на туристическия бизнес в Пиринския край с контактите си с Агенцията по туризма.