ЯМБОЛ

В „уникално” съоръжение, построено през 1988 година, като повечето от 198-те апартамента в него са общинска собственост, живеят ромски семейства. В продължение на 15 години в жилищния блок в ямболския квартал „Райна Княгиня” се извършва системно разрушаване на жилищата, унищожаване, разграбване и разпродажба на общинското имущество. Прекъснато е водоподаването и електроснабдяването на блока.
Притеснен от настъпващата пролет и възможността за поява на различни инциденти, заболявания и епидемии, кметът на Ямбол Георги Славов е определил експертна комисия, която да извърши обстоен оглед на състоянието на блока.
След предоставен анализ на техническото състояние на сградата става ясно, че липсват предпазни препарати по стълбищата и балконите, унищожени са дограмите, подовите настилки, сградните комуникации, преградни панели, а частично са унищожени и фасадни панели, които са с укрепваща за сградата функция. В блока липсват асансьорните врати и оборудване, а всички асансьорни шахти са запълнени с отпадъци.
В писмо до президента на страната Георги Първанов, премиера Сергей Станишев, министри, депутати и представители на медиите, кметът на Ямбол се обръща за помощ, тъй като общината не може да се справи сама.