ХАСКОВО

Област Хасково е на шесто място в страната по брой заболели от туберкулоза. 90 % от случаите са от, по опасната, белодробна форма на туберкулозата. Наблюдава се лек спад на заболели при децата на възраст от 1 до 17 години. Между 10 и 15 нови случая на заразени деца се констатират годишно в региона, смущаващото е, че при децата се откриват нови тежки форми на туберкулозата, които не са били известни в миналото. Смъртни случи при деца в областта няма. Данните, в деня за борба с туберкулозата, представи д-р Ирина Караманова управител на белодробния диспансер в Хасково.
В областта заболяването е най-разпространено в Хасково, след това в Димитровград, Харманли е на трето място по заболели, а в останалите общини се регистрира ниска заболяемост. През миналата година в обалстта са открити 86 нови случая на т.нар. бацилоотделители. Контакта с тези болни от туберколоза е най-рисков, защото отделят бактерии в околната среда. Смъртността в региона е изчислена на 0,08 % на 1000 души население, отчете още д-р Караманова.