СЛИВЕН

Детската градина в село Пъдарево е одобрена за извършване на ремонтни дейности със средства, осигурени от Командването на Въоръжените сили на САЩ в Европа. За това информира Тодор Матуски от Офиса за сътрудничество по отбраната към Посолството на САЩ с писмо до областния управител на Сливен Христина Чолакова. Това е поредната хуманитарна инициатива в региона с финансовата помощ на САЩ.
Осъществените до сега хуманитарни инициативи в региона основно се изразяват в оказване на хуманитарна помощ чрез строително ремонтни-дейности или медицинско съдействие на цивилното население. Сред тях са ремонта на Военна болница – Сливен, медицинска помощ за гражданското население чрез дарение на консумативи и профилактични прегледи, подмяната на дограмата в Дома за възрастни хора в Сливен, ремонти на детските градини в Мокрен, Котел, „Здравец” в Сливен, на читалищата в селата Мамарчево и Мокрен и медицински прегледи,  съвместно с български военни лекари.