ЛОВЕЧ

Проект “Реконструкция, модернизация и оборудване базата на Домашен социален патронаж” официално бе презентиран в залата на община Ловеч, съобщи кметът Минчо Казанджиев. Проектът е по Оперативна програма “Регионално развитие”, по която са осигурени над 1 700 000 лева за строително-ремонтни дейности и оборудване на три сгради на социалния патронаж – два кухненски блока – в Ловеч и Дойренци, и административната сграда в Ловеч.
Целта на този проект е осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура. От община Ловеч се надяват с реализирането на заложените дейности да се осигури по-голямо търсене на предлаганите услуги на патронажа, да се подобри достъпа на хора в неравностойно положение.
Европейските средства ще се инвестират в строително-ремонтни дейности, подмяна на ВиК и ел.инсталациите, подмяна на дограмата и подовите настилки, газифициране, изграждане на санитарни възли и други. Очаква се от 1 април да се разшири обхватът на населените места, където социалният патронаж предлага топла храна.