ДОБРИЧ

Около 1500 души са останали без работа от декември до момента, заяви за Дарик лидерът на КНСБ в Добрич Гинка Василева.
Част от работодателите не предприемат съкращения, а принуждават работниците да подават молби за напускане по взаимно съгласие. Така си спестяват изплащане на обезщетения. Става въпрос за няколко банки в Добрич, заяви Василева.
„В областта са сериозно развити отраслите, които са най-засегнати от икономическата криза, затова броят на загубилите работата си е голям. Това са браншовете строителство, мебелна, обувна и шивашка промишленост”, коментира Василева.
Окончателно е прекратена дейността на обувното предприятие в тервелското село Зърнево, където са съкратени 80 души. В областта са затворили още няколко обувни цеха и малки шивашки фирми с до 10 работници.
Около 20 души от общо 450 заети са освободени в „Албена Стил”, а 16-17 човека са напуснали работа заради забавени с два месеца заплати. Фирмата не може да ползва и облекченията по 44-то постановление на МС, тъй като има задължения към държавата.