ПАЗАРДЖИК – 20.08.18 – Пазарджик обяви конкурс за обществен превозвач

Конкурс за избор на фирма за обществени превози на пътници обяви Община Пазарджик. От публикуваните на сайта на ведомството документи се разбира, че става дума за междуградските линии, които до момента се обслужват от „Юнион Ивкони“. Прогнозната стойност на услугата е 300 000 лева.
От изпълнителя се иска да изпълнява възложените разписания при спазване на нормативните документи за такъв тип дейност, както и да осигури нормалното функциониране на междуселищния транспорт. Линиите са обявени в пакет и не се допуска разделянето им на обособени позиции.
Изброени са ред задължителни изисквания, сред които за лиценз, професионална компетентност, опит в изпълнението на идентична услуга. Кандидатите трябва да разполагат минимум с 30 автобуса плюс 6 резервни, като всички отговарят на евростандартите за техническо състояние и комфорт. Поставено е и условие превозвачът да разполага с поне 30 водачи, притежаващи съответната квалификация и неосъждани за умишлени престъпления от общ характер.
Офертите ще се приемат до 21 септември.