ГАБРОВО – 14.08.18 – Приключи „Конкурса за изработване на идеен проект и скулптура на фигура на Пенчо Славейков“

Приключи „Конкурса за изработване на идеен проект и скулптура на фигура на Пенчо Славейков“ – макет в мащаб 1:10 на пейка с фигура на Пенчо Славейков и пластична разработка на главата на Пенчо Славейков.
На първо място е класиран  проектът на Андрей Новаков от Габрово. Той ще получи парична награда от 1000 лв. и ще му бъде възложена реализацията на проекта.
Класираният на второ място Веселин Костадинов от Варна ще получи сумата от 500 лв., а третата награда – 300 лв. е за Велизар Захариев от Севлиево.