ЯМБОЛ – 08.08.18 – В Ямбол: Близо 2,2 млн. лева ръст на събираемостта на местните данъци и такси

Близо 2,2 млн. лв. повече са постъпленията от местни данъци и такси към края на юли т.г. в сравнение със същия период на миналата година. Събраните налози от началото на 2018 г. възлизат на почти 9,3 млн. лв., докато за първите седем месеца на 2017 г. са били 7,1 млн. лв.
Тенденцията е ясно очертана, при положение, че в Ямбол няма увеличаване на данъците, а нивата им бяха запазени като в предходната година. Ръстът на събираемостта в значителна степен се дължи на строгите мерки, прилагани към некоректни платци, в резултат на които има сериозно завишение на постъпленията от платени данъци и такси за минали периоди.