ВАРНА – 30.05.18 – Лековита чешма край Варна се оказа пълна с бактерии

Водата от Лековитата чешма в с. Горен чифлик е с влошени микробиологични показатели. Това показва анализът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна.
Установени са колиформи, ешерихия коли и ентерококи. 
От Миркова чешма в с. Градинарово пък тече вода с нитрати. При норма 50 мг/л, количеството им е 109 мг/л. 
С отклонения в качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели, е и водата в аксаковското село Изворско. Там става въпрос за локално замърсяване във водопроводната система на населеното място.
При анализа на острата заразна заболеваемост не се установени чревни заболявания, предавани по воден път.
Във връзка със значимите колебания на микробиологичните показатели по постоянния мониторинг на питейната вода от централно водоснабдени населени места са издадени 3 предписания до ръководителя на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за проучване на причините и за провеждане на учестен мониторинг.
По отношение на трайните отклонения по показател „нитрати” и нестандратните проби по микробиологични показатели на водата от местните обществени чешми са издадени 2 предписания на кметовете на съответните общини за поставяне на трайна маркировка, че водата е негодна за пиене и приготвяне на храна.