ВРАЦА – 13.04.18 – Враца ще има напълно обновена Централна пешеходна зона

Община Враца ще започне изпълнението на проект за обновяване и модернизиране на централната пешеходна зона в града. Към момента е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството на стойност над 6 милиона лева. Проектът е част от Инвестиционната програма на местната администрация и се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
В края на месец март беше открита процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по централната градска част. Очаква се реалното строителство да започне в средата на юни месец, съгласно всички срокове, упоменати в Закона за обществените поръчки.
Предвидените дейности по проекта са свързани с обновяване и модернизиране на следните участъци от Централната пешеходна зона в града – бул. „Никола Войводов” и площад „Христо Ботев“, с прилежащия парк до църквата „Св. Николай Мирликийски“.
С реконструкцията ще се изгради по-добра визия на пешеходните зони и тротоари, както и на местата за обществен отдих. С реализацията на проекта ще се постигне единна концепция, която включва пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено осветление, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, както и различни форми на градско озеленяване.