ВИДИН – 16.03.18 – Община Видин отпада от списъка на общини във финансово затруднение

От списъка с общини във финансово затруднение отпадна Община Видин. Това съобщи кметът Огнян Ценков. Това се случва още преди да изтече срокът на финансово-оздравителния план. Ценков припомни, че с Решение от 2016 година на Общински съвет Видин е открита процедура за нейното финансово оздравяване. От петте критерия за оценка на финансовото състояние на общините по Закона за публичните финанси, Община Видин е отговаряла на три от тях: задължения за разходи по бюджета, просрочени задължения и осреднено равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства.
Така през месец  декември 2017 г. Министерство на финансите одобрява, приетия с решение на Общински съвет Видин, План за финансово оздравяване на Общината. Съобразно плана, на Община Видин е предоставен от централния бюджет временен безлихвен заем в размер на 6 000 000 лв., в който е включен и отпуснатия през 2015 година от правителството заем в от 2 000 000 лева. С него са разплатени всички наложени запори на общината. В края на 2017 година е получен първият транш от 2 959 245 лева, предназначен за погасяване на просрочени задължения към доставчици, като по този начин процентът на задълженията от 18,2 %  спада на 6 %. До края на месец март 2018 година се очаква да бъде предоставен и вторият транш от временния безлихвен заем в размер на 1 040 755 лева, с цел изпълнение на заложените в плана  за финансово оздравяване дейности.