КЪРДЖАЛИ – 06.03.18 – Кърджали заема петнадесето място в страната по чуждестранни инвестиции

Област Кърджали заема петнадесето място в страната по размера на чуждестранните инвестиции, съобщават от офиса на Националния статистически институт в Кърджали. Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31 декември възлизат на 153.1 млн. евро, което е с 13.2% по-малко в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.7% и 6.0% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.
През 2016 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 109.9 млн.eвро, или 71.8% от всички инвестиции.