КЪРДЖАЛИ – 16.01.18 – 6 фирми проявили интерес към бъдещата индустриална зона на Кърджали

6 фирми – чуждестранни и български, са проявили интерес към бъдещата индустриална зона на Кърджали, в района на летището в кв. “Гледка”. Това обяви на пресконференция областният управител Никола Чанев.  
“През 2017 година правителството даде съгласието си два имота в Кърджали – частна държавна собственост, да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „Национална компания Индустриални зони” ЕАД. Терените са с обща площ от 94,4 дка”, припомни Чанев. 
Той прогнозира, че самото строителство на индустриалната зона ще започне в средата на 2018 година.
“Местоположението й е изключително удобно. В непосредствена близост има изградена необходимата инфраструктура – водопровод, канализация, електропровод, пътна инфраструктура”, коментира областният управител.