СИЛИСТРА – 16.01.18 – Над 36 милиона лева е бюджетът на община Силистра за 2018 година

Подобряване качеството на публичните услуги, предоставяни от Община Силистра и осигуряване на местно развитие и инвестиции, са две от основните цели на проекто-бюджета на община Силистра за 2018 година. Това обяви по време на провелото се публично обсъждане д-р Мирослав Тодоров,  зам.-кмет “Финанси и икономика” в общината.
Общата финансова рамка на бюджета и 36 163 083 лева, като от тях над 15 милиона са средствата от местни дейности, в т.ч. над 4 милиона лева за капиталови разходи. Над 20 милиона лева са средствата от държавната субсидия.
Заложените собствени приходи възлизат на над 10 милиона лева. И тази година най-висок дял в заложените разходи пада на образованието – над 13 милиона лева, от които държавното финансиране е в размер на над 12 милиона, а общинското – малко над 1 милион .