СТАРА ЗАГОРА – 13.01.18 – Над 920 милиона евро са преките чуждестранни инвестиции в областта

921 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в Старозагорска област към края на 2016 година, отчита НСИ. Това е с 10% по-малко в сравнение с 2015 година.
През този период най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 892.7 млн. евро. Тази дейност формира 96.9% от общия им обем в Старозагорско, а относителният й дял нараства с 0.4% спрямо предходната година.
С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 646.8 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 146.4 млн. евро и община Казанлък – 85.5 млн. евро.