ЯМБОЛ – 11.11.17 – Бургас, Ямбол и Несебър с най-голям бюджетен излишък

Бургас, Ямбол и Несебър са сред отличните по формиран най-голям излишък в бюджета за третото тримесечие на тази година, сочи доклад на финансовото министерство. Сред останалите с подобен показател са София, Варна и Пловдив. В Сливен пък се отчита най-голям спад в задълженията за разходи, сравнено със същия период на миналата година.
Анализът на данните показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната запазва относително постоянно равнище – 42,08 % спрямо 43,48 % за същия период на миналата година и 40,07 % в края на 2016 г. Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления по-висок от средния за страната, също не се променя значително и през трите разглеждани периода. Към края на третото тримесечие на 2017 г. общините отчитат още по-слаба инвестиционна активност.