КЮСТЕНДИЛ – 30.05.17 – С 5,7 % нараства средната брутна месечна работна заплата в Кюстендилска област

През първото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 5.7%, като достига 720 лева. Най-голямо увеличение има в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 39.1% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 24.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Образование” – с 5.7% и „Административни и спомагателни дейности”- с 4.3%.
Средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г.  за обществения сектор е 803 лв., а за частния – 692 лева.