ПЛОВДИВ – 23.05.17 – Отличиха Община Пловдив за иновации в образованието

Община Пловдив получи високо отличие за иновации в образованието. Наградата е за проекта „Подпомагане на общински училища за внедряване на нови образователни технологии и дигитализация на учебния процес“. Призът беше връчен на заместник-кмета Стефан Стоянов по време на официална церемония, която се организира от Фондация за реформа в местното самоуправление в рамките на първото издание на Програмата за добри практики в местното самоуправление в България.
„За нас в Община Пловдив образованието е сред основните приоритети в управлението. От началото на тази година работим по тригодишна програма, която въвежда пакет от реформи, обхващащи цялата система от предучилищното до висшето образование“, заяви Стефан Стоянов. По думите му дигитализацията на учебния процес и въвеждането на платформите на Google и Microsoft за образование е важна крачка към модернизация на българското образование и към интеграция на децата към училищната институция.
Програмата за добри практики в местното самоуправление се организира с подкрепата на МРРБ и Съвета на Европа в Страсбург. Тя е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление в няколко страни и цели да изгради мрежа за обмяна на опит между общините във връзка с въвеждане, разработване и реализация на иновативни практики в общинското управление.
Общо 29 практики от 19 общини са кандидатствали по програмата, а отличените бяха 6 от тях.
Община Пловдив реализира редица успешни политики в системата на местното образование, като въвеждането на „Монтесори педагогика“ в детските градини, осигури подкрепа на програмата за иновативни училища, оказва техническа помощ на учебния процес и на бакалавърската програма за „Софтуерно инженерство“.