Библията и България

Библията е най-разпространената книга в нашия днешен свят. Сериозни изследователи твърдят, че тя е отпечатана до сега в 4 или дори в 5 милиарда екземпляра. Всяка година към този монумент на човешката духовност се прибавят по още милиони. Само в огромната, простряла корпусите си на площ колкото за 8 футболни терена, печатницата на неправителствената християнска организация (The Amity Foundation), подкрепяна от сходната й структура Обединени библейски дружества, в китайския град Нандзин се отпечатват 18 милиона екземпляра годишно, на около 100 езика!

Библията е и най-превежданата книга в света – познати са около 2 500 превода до сега. Един от тях е и българският.

На улица “Емона” в крайморското ни градче Ахелой, откривам нещо като бисер в нашата духовност и култура, нещо като “свещена старина”…
“БИБЛИЯ
Сиреч
СВЯЩЕННО-то ПИСАНИЕ
на Ветхый и Новый Заветъ
Верно и точно преведено отъ
Първообразно-то

Цариградъ
въ книгопечатницъ-тъ на
А. Х. БояджІяна 
Това е писано на корицата на Библия, една от първите, споходили българските земи. А сред страниците й човек може да се разчувства, четейки родния си език в неговата някогашна премяна…

 “И рече Богъ: Да бъде виделиннъ-тъ и беше добро
и станъ виделина…
… И произрасти  земя-та зеленъ тревъ
и начинъ Ное да работи  земІъ-тъ и насади  лозІе…”
Святата книга е отпечатана преди почти век и половина в Бояджияновата печатница – Цариград…ъ!

Една от онези скъпи реликви, обаче, над които Васил Левски кръстосваше кинжал и пищов, а съзаклятниците полагаха своята клетва, съставена от три думи: “Свобода или смърт”, е от по-ранен превод. Става дума за изданието на Новия завет, наречен по онова време “протестантски”, още по-популярен и като “Евангелието на Левски”, над което се кълнат всички членове на революционните комитети, създадени от Апостола на свободата. Цялостното издание на т.н. “Цариградска Библия” създава граматичните правила на съвременния български език и основа на българската книжовност по време на Възраждането.

Намира се в големия дом на фамилия Томови, чиито прадядо е бил сред най-активните съратници на Апостола на свободата. И не случайно добре познатият ни в Чикаго Михаил Томов постави в града ни паметника на Левски, който окриля духовете ни не само тук, в най-големия български град зад граница, но и у българите от всички наши общности по света.
– Историята на Българската Библия, на превода и нейното разпространение, е съществена част от нашето Възраждане – казва Михаил Томов. – Този благодатен и свещен труд около създаването на най-точния и подходящ за развитието на езика ни Библейски превод става здравата основа за изграждане осъзната и сплотена нация, за началото и извисяването на нашата духовност и култура.

12 години продължава преводът на Библията от еврейски и гръцки на говоримия български език. От 1859г. до 1871г. Особено значим дял в това дело имат евангелските мисионери, които работят още от 40-те години на 19-ти век в Цариград, сред християнските общности на българи, арменци и гърци. Сред тях богословът и лингвистът д-р Илайъс Ригс, който владее 12 езика. С неговите усилия през 1848 г. в Цариград е издадена Арменската Библия. После той се запознава с Константин Фотинов, чрез когото научава български и заедно започват превода на Стария Завет. После, когато в Цариград идва д-р Лонг като професор в Роберт Колеж, той също се включва и в превода на Новия Завет и в цялостния превод. Отпечатва в Америка издание на Новия завет – като от лявата страна е църковнославянски, в дясно – говоримият български език.

Д-р Лонг избира между двата състезаващи се диалекта – Източно-Централния и Западния – Търновското наречие, което показва, че със своя опит на лингвист е видял по-добрите му възможности за развитие.

Езиковата редакция на превода е превъзходна. Направена е от Петко Р. Славейков. 

Това, именно, е и Първата Библия на новобългарски език на източно-търновското наречие, отпечатаната в печатницата на Бояджиян в Цариград през 1871 г. за която стана дума в началото на статията. Коригирани версии на тази Библия се използват и до днес. Може да се каже, че този феномен на Българското възраждане дава насоката за развитието на съвременния български книжовен език. Някои съвременници тогава са я възприемали за “единствената грамотно написана книга на български език”.

Д-р Ригс продължава да работи до края на земния си път през 1901 г. по превода, който става дело на живота му, и издава още едно коригирано издание, което ни служи и до днес.

– Съдбовното сближение и проникването на Библейската правда, чрез преводите и корекциите на говорим от хората, разбираем добре от всички и установен език, благодарение на Книгата, от която водят своето начало и европейското и световно Духовно възраждане на човечеството, е основен камък на нашето съвремие. Това помага и за духовната пробуда у народа ни и в героичните му усилия за освобождение от османско робство. Вече не само оръжието и човешката ярост водят към жадуваната свобода. Те са вече двойно по-могъщи с Божието слово и Вярата. И в крайна сметка водят до свободата. Книгата която формира съвременния ни език и писменост, Христовата ни вяра, прави силен и просветен народа ни. Тя дава началото и пътя на необозрима публицистика, литература, изкуство, култура. Тя събра духовната сила на българина както в борбата за независима българска православна църква, така и в стремежа на протестантските църкви и мисионери, работещи в стила на реформаторите от 16-17 в; които се устремиха към духовни  преобразования и дела угодни Богу и за Човека, създаден от Него – бяха думите на Михаил Томов, Милчо – както го зовем приятелски в Чикаго когато връчиха в ръцете му старата, почти век и половина, Библия, една от 5 милиардното си семейство по света…

Климент Величков
в. “България СЕГА”, Чикаго