КЮСТЕНДИЛ – 16.05.17 – Росица Плачкова:Държавата бави акта за собственост на крепостната стена

Община Кюстендил очаква становище от Министерство на културата за стопанисване на Крепостната стена  в местността „Хисарлъка”.
„Тя е въведена в експлоатация още  в началото на 2015 година. Общината е направила всичко възможно за да може тази държавна собственост, каквато е Крепостната стена, да бъде стопанисвана и управлявана от общината. Първите постъпки са направени още преди завършване на строителството.От тогавашното министерство на културата  имахме уверение, че застават зад нас.Ние изготвихме  всички документи, общината финансира и  изготвянето на кадастрална карта на крепостта, както и на имотите около нея. От областна админстрация три пъти ни отказват да съставят акт за държавна собственост.До момента държавата не може да определи кое министерство да направи акта за държавна собственост”, коментира зам. кметът Росица Плачкова.