СИЛИСТРА – 17.05.17 – Смените в Областна администрация Силистра продължават

В залата на Областна администрация Силистра бяха представени новият заместник областният управител Стоян Бонев, назначен от МС, както и новият главен секретар – Елена Томова, назначена от областния управител Ивелин Статев. Припомняме, че Стоян Бонев бе областен управител  на Силистра от септември 2014 г. до февруари 2017 г., а Елена Томова бе заместник областен управител в периода 2015-2017г.
Седмица след назначаването на новия областен управител на Силистра – Ивелин Статев, който пък бе секретар на администрацията в периода 2014-2017г, от постовете им са освободени заместник областните управители Светлана Великова и Младен Минчев. Очаква се днес МС да назначи и втори заместник областен управител на Силистра, с което да приключи структурирането на новия управленски екип на администрацията.