СЛИВЕН – 08.05.17 – Харчим по- малко за здраве, повече за алкохол

Годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Сливен е 3 685 лв., което е с 13.0% по-малко спрямо 2015 година. Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата. През миналата работната заплата формира 54.7% от общия доход на домакинствата, а през 2015 г. – 44.5%. През 2016 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 016 лв., получени от работна заплата, а през 2015 г. тези средства са възлизали на 1 885 лв., т.е. доходът от работна заплата се е увеличил с 6.9%.
Домакинствата през отчетния период  са изразходвали 3 483 лв. средно на лице, което е с 6,3% по-малко от 2015 година. Увеличават се разходите за регулярни трансфери към други домакинства (с 51.1%), алкохолни напитки и тютюневи изделия (с 45.3%) и за облекло и обувки (с 38.4%). Намаляват другите разходи (със 72.6%), изплатен дълг и даден заем (с 44.4%), както и за здравеопазване с 28.0%.
През последната година домакинствата в област Сливен намаляват консумацията на зеленчуци – пресни и замразени с 12.1 кг, като тя достига 57.7 кг средно на лице за годината. Известно понижение се наблюдава при консумацията на яйца. Потреблението на яйца се е понижило с около 11 броя и е достигнало 103 броя през 2016 година.