ПАЗАРДЖИК – 01.05.17 – Обявиха приема за възроденото Спортно училище в Пазарджик

Започва приемът на ученици за възроденото Спортно училище в Пазарджик, съобщават от общинската администрация. Вече са ясни датите и сроковете за прием на документи и провеждане на изпитите.
Кандидатстването ще става със заявление по образец на училището, подписано от ученика и родителя (настойника или попечителя), в което са заявени желаните спортове за прием. Към него се изискват копия от акт за раждане и ученическа книжка – оригиналите се връщат след сверяване с копието. Освен това децата трябва д имат медицинско свидетелство, , че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар, придружено от медицински картон с нанесени имунизации. Изисква се и застраховка „Злополука“ за дните на изпита по вида спорт.
Подаването на документи ще бъде от 20 май до 20 юни за първи тур и от 10 до 18 август за втори.