ДОБРИЧ – 24.04.17 – Община Добрич работи по трансграничен проект за 500 хиляди евро

Община Добрич ще кандидатства с партньорски проект по оперативната програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“.  Предстои на заседанието на Общинския съвет на 25 април съветниците да дадат съгласие за това.
Проведени са срещи с представители на Община Килия, Украйна и Областен съвет Бузъу, Румъния, на които са обсъдени предложения за съвместни проекти, примерни дейности и бюджети. Идеята е в партньорските общини да се изградят туристически информационни центрове, да се създаде съвместен информационен туристически портал, да се изготвят рекламни материали за нуждите на туристите в градовете – партньори.
Планира се да се проведе и международен фестивал на фолклора и занаятите, в който да вземат участие представители на трите партньора по проекта. 
Общата му стойност ще бъде в размер на 1 500 000 евро. За Община град Добрич се предвижда бюджет в размер на 500 000 евро. 92% от стойността на проекта ще се предоставят от европейските структури, а 8% – от националния бюджет.