ТЪРГОВИЩЕ – 18.04.17 – Десетокласниците на изпит за компютърни умения през юни

Тази година всички десетокласници ще се явят на национално външно оценяване за дигиталните им компетентности. За първи път то е предвидено за целия випуск, след като миналата година се проведоха пробни изпити. Това съобщават от Министерството на образованието и науката.
Учениците ще държат изпита в дигитална среда – директно на компютър, който ще генерира индивидуален тест за всеки от банка задачи, разделени по категории.
Тестовете ще бъдат различни като съдържание, но еднакви като степен на сложност. В тях ще има както задачи със затворен отговор, така и такива, които проверяват практическите умения.
Учениците ще влизат с пароли, а след това компютърът директно ще генерира резултата от задачите им със затворен отговор.
Задачите, които проверяват практически умения, ще се оценяват от учителите по информатика и информационни технологии.  
Времетраенето на изпита ще бъде 90 минути – 30 минути за теста и 60 минути за решаването на практическа задача. Броят на тестовите варианти, които се получават, е десетцифрено число, така че преписването и подсказването са практически невъзможни. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е 60.