ВРАЦА – 04.04.17 – Подготвиха нова транспортна схема за Община Враца

Нова транспортна схема ще действа в Община Враца от следващата година. Съществуващата в момента е остаряла и не отговаря на изменената икономическа обстановка. Освен това създава предпоставка за отказ от изпълнение на редица линии от страна на превозвачите. Резултатите са неудовлетвореност в гражданите на общината и натрупване на загуби от превозвачите. 
Новата транспортна схема е разработена на базата на нормативната уредба, пътникопотока, постъпилите предложения от граждани, кметове и кметски наместници на населени места.
С нея се оптимизират маршрутите на градския транспорт и по този начин се намалява излишното им дублиране, възстановяват се спрени от обслужване линии. Промените са съобразени не само с настоящата пътна обстановка в града, а и с бъдещото му разрастване, уточняват от Община Враца.