СИЛИСТРА – 02.03.17 – Над 4000 дела са образувани в Административен съд Силистра за 10 години

4170 са общо делата, образувани в административния съд в Силистра за изминалите 10 години, от които 2036 административни и 2134 – касационни. От тях 4104 дела са приключили, като решените по същество са 3288 дела, а прекратените – 816.
Свършените в 3-месечен срок са 3761, което прави почти 92% от всички приключили дела. От обжалваните 579 акта, 396 са потвърдени след осъществен  касационен контрол от ВАС, а отменените са 111, или средно 70% от обжалваните съдебни решения и определения са оставяни в сила от ВАС.
Данните бяха отчетени в доклада на председателя на съда съдия Маргарита Славова, по време на тържествена среща за отбелязването на годишнината на Админстративен съд – Силистра.
Боян Магдалинчев – зам.-председател на ВАС,  припомни трудното начало при конструирането и утвърждаването на административните съдилища преди 10-11 години. Поздравления поднесоха представители на държавните и местни власти в Силистра, съда и на прокуратурата на областно ниво.