ШУМЕН – 05.03.17 – Свято място и за прабългари, и за християни

В приятния неделен ден няма нищо по-хубаво от разходка. Затова и Ви предлагаме една дестинация, която е близка до Шумен и едновременно с това твърде интересна.
Аулът на хан Омуртаг е военно укрепление (укрепен български дворец), изграждането на който се свързва със строителните дейности на хан Омуртаг през 822 година. Той е произведение на Плисковско-Преславската култура. Смята се, че това е дворецът, споменат в Чаталарския надпис. Аулът се свързва и с предходен културен пласт датиран в IV-Vв, който говори за готско присъствие в района. През 1976г тук е открита църква от IVв със запазени останки от най-ранните християнски стенописи по българските земи.
Аулът е разположен в местността “Хисар кале” в землището на община Велики Преслав на около 2км южно от село Хан Крум и река Камчия и на около 10км от градовете Шумен и Велики Преслав. До него се достига по черен път обслужващ по-скоро местните земеделски стопани отколкото археологическия обект. Мястото е в процес на археологическо проучване.
Датирането на готското присъствие в района се дължи на Тодор Балабанов. До момента в района са разкрити пет църкви. Проучванията показват, че това е готски ариански епископски център. Под могила е открита голяма епископска църква. В близост до могилата има и друга готска църква датирана също от IV век. В нея са открити и най-ранните християнски стенописи в България. Смята се, че тази църква е лична и вероятно е била на готския епископ Вулфила, създал древногерманската азбука и превел Библията на готски. Тук са открити следи от селище, готска и тракийска керамика. Разкрити са и гробове с козметично-медицински комплекти (пинсети, лъжичка и кюрета), токи от колани, златни готски накити и фибули в тях. В един от гробовете е погребана жена с характерна изкуствена деформация на черепа, показващ благороден произход. Смята се, че районът е плячкосан и разрушен в резултат на хунските нашествия в края на V век.
Аулът е изграден през 822 г. по време на управлението на хан Омуртаг. Построен по модела на столицата на първата българска държава Плиска.