СИЛИСТРА – 01.03.17 – Полицията в Силистра сред най-добрите в страната по основните показатели на дейността си

По основните показатели от дейността си ОДМВР-Силистра се подрежда сред първите шест дирекции в страната, посочи заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция” старши комисар Градинаров. Той присъства на годишния отчет за работата на областната дирекция и очерта непосредствената задача пред състава – провеждането на парламентарните избори, като акцентира на мерките срещу купуването и продаването на гласове и взаимодействието с прокуратурата с оглед гарантиране на избирателните права на гражданите.
Директорът на ОДМВР-Силистра старши комисар Кристиян Петров представи резултатите от работата на дирекцията през изтеклата година, определяйки ги като положителни. Според полицейската статистика за 2016 г. е постигнат лек спад на криминалната престъпност в Силистренска област. 1146 са регистрираните престъпления през изтеклата година, срещу 1196 за предходната 2015 г. От тях  1041 са криминални, а 105 – икономически.
64,92 е постигнатият процент на разкриваемост на престъпленията през 2016 г. от служителите на ОДМВР-Силистра, което е с 6.39 пункта повече от 2015 г. По отношение на този показател ОДМВР-Силистра заема едно от челните места в национален план.
В структурата на криминалната престъпност доминират кражбите (около 26% от регистрираните престъпления), следвани от измамите и престъпленията, свързани с наркотици.
Традиционно нисък е делът на тежките престъпления срещу личността. През 2016 г. са регистрирани 2 умишлени убийства, които са разкрити. Грабежите са 8 с процент на разкриваемост 62,50%, информират от ОДМНВР – Силистра. В резултат на активната превантивна работа и големия брой проведени специализирани полицейски операции се отбелязва увеличение с 28% при разкритите престъпления, свързани с наркотици. болестта. Заради тази саможертва е канонизиран за светец.