ВАРНА – 09.01.17 – Варненци на първо място по използване на интернет

73.8 % от домакинствата във Варненска област имат достъп до интернет в домовете си, като регионът е на първо място в страната по този показател, следван от Русе (72.5 %) и Враца (70.8 %). Средната стойност за цялата страна е 63.5%. Това показват резултатите от проведеното през 2016 г. проучване, което за Варна отчита ръст от 16 % спрямо предходната година.
Разпространението на интернет в домакинствата се е увеличило значително през последните години, като в сравнение с 2010 г. се наблюдава ръст от 45.7 %.
67.2% от варненци на възраст между 16-74 години „сърфират“ в интернет всеки ден или поне веднъж седмично. По този показател регионът е на второ място след София (71,4 %) и преди Русе (65.4 %), докато средната стойност за страната е 58.1%.
Относителният дял на висшистите във Варна, които използват глобалната мрежа, е 90.9 %. В същото време 67.7% от лицата със средно образование и 28.8% – с основно или по-ниско образование използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.