Честта да бъдеш българин – да се върнем в древността

Какво е значението на думата българи: „Бълг“- високо извисен/а, „Ари“-свободни.
Българският календар е най-старият и най-съвършеният в света, това е признато официално от ЮНЕСКО. Началото на календара е през 5505 година пр. Хр. Движението на съзвездията оприличени на животни, се отчитат в 12 годишен цикъл в съответствие с пътя на Янкул (Юпитер) около Слънцето. По начин на подреждане на дните и месеците, календарът на древните българи е превъзхождал индийската и китайската календарна система взаимствани от него. Хората по това време са живеели в каменната ера, а българите са познавали до съвършенство космическите цикли и не напразно са ги мислели за пазителите на света.
Най-старата писменост в света е Българската -„Куниг”, на която основа е създадена по-късно българската глаголица. В Шумер и Акад думата „кунуку” означава „надпис” или „царски надпис”. В произведението си „За буквите” Черноризец Храбър отбелязва, че българското „рунно” писмо е служело за гадаене.
Около 198 година преди Христа, Великия български владетел кан Мотун (200-174 пр.Хр.) от рода Дуло, създава най-голямата империя в човешката история. Завладял е Китай за 200 години, като е владеел 27 народи от Каспийско море до Великия океан включително Япония и на юг включително Кашмир. Този велик владетел издал закон: „Който продаде или подари и педя българска земя на чужденци – да бъде наказан със смърт”. Горките наши политици, само ако живееха там, по онова време…
През 378 година преди Христа, Кан Дере дядо на Кан Атила, разгромява при Адрианопол около 80,000 армия на двете Римски Империи и им забранява да имат армия, като император Валент е убит. Кан Атила (434-453 пр.Хр.) подчинил под властта си териториите от Франция до Китай. Поставил на колене Константинопол и Рим. Той е оставил в историята прозвището „Бич Божий” (Flagellim Daum).
През 718 година, Кан Тервел от рода Дуло, спасява Константинопол. Около 711 г. арабите, нахлуват в Тракия и опустошават провинцията и обсаждат Константинопол, по суша и море. Целта на двете ислямски армии, едната е идвала от днешна Испания и тази, която е обсадила Великият град, била да се срещнат и да нападнат едновременно. Не става така, планът им не проработва. В ранното утро на 15-ти август 718г. върху арабите се изсипват вихрушка от стрели, а след това връхлита и българската конница. Тервел избива 22 хиляди араби. Християнския свят е дълбоко признателен. Българския хан е канонизиран за светец. Европейските автори по това време го наричат „Спасителят на Европа”. В какво сме се превърнали днес? От пазители на европейският свят, сме на последно място в съвремието му.
 

През 917 година при Ахелой, след молебен и с Христовият кръст на знамената, българската армия предвождана от цар Симеон Велики разбива Римската армия. Кръстоносците са 60 000, но са сразени.
На 14 април 1205 година, цар Калоян при Одрин ликвидира завинаги Латинската империя и тя повече не е възстановена.
Важно е да се припомни, че 1223 година канът на Вложка България – Габдула Челебир, при днешен град Самара, разбива армията на непобедимият Чингиз хан. В резултат на това Златната орда е задържана близо петнадесет години далече от тогавашният Западен свят. Този акт е спасил тогавашна Русия от тотално унищожение.
Българите създават Богомилството. Боян-Мага, по-малкия син на цар Симеон Велики, е един от основателите на „българската ерест”, която се разпространява в цяла Европа. По това време Христовото учение е превърнато в мрачен фанатизъм, жестокост и духовен мрак. Но от България идва ярък лъч на хуманистични учения. Инквизицията е основана 30-те години на ХIII век, за борба с катарите (западните богомили). По това време думата българин е синоним на ерест. Така българския дух, потъпкан в нашата страна, е запалил на запад невиждан пожар. Това течение в Християнството довежда до Хуманизма, Ренесанса, Реформацията и те оформят основите на днешния свят. Лозунгът на Френската Революция „Равенство, Братство, Свобода” е девизът на нашите Богомили, които са истинските радетели на Христос и християнството.

В началото на ХII век в Болоня (Италия), българи създават, далеч преди Оксфорд и Кеймбридж, първият университет – „Университато Булгаро” през 1119 година. Там могат да се видят фамилиите на създателите Алцеус Булгарини и Асканиус Булгарино от Сиена. В пълна независимост от църквата, там се учат около 10 000 студенти от Европа. Кеймбридж се основава следващия век, но там се обучават около 5 000 студенти. Университетския параклис и до днес се нарича „Санта Мария дел Булгари”. Данте Алигери и Николай Коперник са негови възпитаници по онова време.
Това е малка, но основна част от далечното минало заради което, е чест да съм българка.
     
Таня Георгиева
в. „България СЕГА“